תקנון קנייה באתר

1. כללי

אתר www.call-hakodem.co.il  הינו אתר אינטרנט המספק מידע על תכנית  "CALL הקודם", וכן מאפשר הזמנת חבילות נופש במסגרת בתי המלון של הרשת בהתאם לתנאי התכנית כאמור בתקנון זה (להלן: "האתר"). הזמנת חבילות הנופש במסגרת התכנית, כהגדרתה להלן, ובהתאם להוראות תקנון זה, הנעשית באמצעות האתר (להלן: "ההזמנה/ות"), הינה הליך מחייב השקול להזמנת חדרים בכל אמצעי אחר מול מרכז ההזמנות הרשתי. האתר הינו בבעלות חברת ישרוטל ניהול מלונות בע"מ. כל הרוכש ו/או המעוניין לבצע את ההזמנה באמצעות האתר ו/או כל אדם המבקר באתר (להלן: "המזמין"), מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון זה של האתר ומסכים להוראותיו, וכי בכפוף להוראות כל דין לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעילו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם. חלק מתוכן האתר מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

2. בעלות ושמירה על זכויות

2.1. ישרוטל ניהול מלונות (1981) בע"מ, ח.פ. 510886245, מרחוב המרד 29, תל אביב 68125 (להלן: "ישרוטל ניהול") הינה הבעלים המלא והבלעדי ביחס לכל זכות יוצרים באתר וכל מודול אחר הקשור עם האתר. לא ניתן להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, למכור או לשנות חלקי מידע המופיעים באתר זה ללא אישור בכתב של ישרוטל ניהול. למעט במקרים של הורדה (download) לשימוש אישי ולא מסחרי.

2.2. בנוסף, הלוגו, הסימנים המסחריים והאייקונים המוצגים באתר (באופן קולקטיבי: "סימן מסחרי"), רשומים כזכות יוצרים של ישרוטל ניהול. אף חלק באתר אינו מרמז על אישור או זכות להשתמש בסימן מסחרי ללא אישור בכתב מאת ישרוטל ניהול. כל הזכויות באתר ללא יוצא מן הכלל, שמורות בלעדית לישרוטל ניהול. ישרוטל ניהול שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר או לשנותו בכל עת שתחפוץ.

3. תכנית "CALL הקודם"

3.1. תכנית "CALL הקודם" הינה תוכנית שיווק ישיר המציעה אירוח לתקופות מוגדרות, בתאריכים שיקבעו על ידי ישרוטל לפי שיקול דעתה הבלעדי, במחירים אטרקטיביים ללא זכות ביטול ו/או השבה של מחיר ההזמנה ("NON-REFUNDABLE"), בכפוף להוראות תקנון זה ולהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981. למען הסר ספק תכנית "CALL הקודם" חלה על מלונות ישרוטל הבאים בלבד - ריביירה קלאב, ספורט קלאב, לגונה, ים סוף, גנים, פונדק רמון, אגמים והמלך שלמה (להלן: "המלונות");  כאשר במלון ישרוטל ריביירה קלאב האירוח הינו על בסיס חדר בלבד ("ROOM ONLY"), במלון ישרוטל ספורט קלאב ולגונה על בסיס "הכל כלול" ("ALL INCLUSIVE"), במלון ישרוטל ים סוף וגנים על בסיס חצי פנסיון, במלונות ישרוטל פונדק רמון, ישרוטל  אגמים ומלך שלמה, על בסיס לינה וארוחת בוקר (להלן יחד: "התכנית").

3.2. למען הסר ספק, התוכנית מאפשרת למזמין להזמין מספר מועדים לאירוח במלונות במחיר אטרקטיבי במיוחד. ההזמנה הינה "NON-REFUNDABLE" – קרי, מחיר ההזמנה לא יוחזר, וזאת בהתאם להוראות סעיף 7 לתקנון זה.

4. תנאי השימוש באתר, ביצוע ההזמנה והתשלום

4.1. כל אדם אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצוינות להלן בלבד רשאי לבצע את ההזמנה באמצעות האתר. חברות האשראי הינן: ויזה כ.א.ל, max, דיינרס קלאב, אמריקן אקספרס, ישראכרט ומאסטרקארד. הרוכש רשאי להשתמש באתר אך ורק לשם ביצוע ההזמנה ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר כל שימוש למטרות אחרות. ההזמנה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד. לא תתאפשר השלמת הזמנה באתר ללא הזנת פרטי כרטיס האשראי. התשלום בגין ההזמנה וחיוב כרטיס האשראי בפועל יתבצע במחיר מלא ולפי תנאי התוכנית, אך ורק באמצעות האתר, ולא במלונות ישרוטל או באתר אחר של ישרוטל. סליקת ההזמנה תעשה אוטומטית עם סיום ההזמנה באתר. חיוב כרטיס האשראי בעבור ההזמנה לא יבוטל בשום מקרה, גם אם בוטלה ההזמנה או שהמזמין לא ניצל חלק ממועדי האירוח שהזמין או את כולם, והכל בכפוף להוראות סעיף 7 לתקנון זה. למען הסר ספק, שימוש לא חוקי באתר או במידע המופיע באתר, מפר זכויות יוצרים או חוקים אחרים הקשורים בו.

4.2. ישרוטל ניהול שומרת על זכותה לשנות את התקנון וכללי השימוש באתר מעת לעת. כל מחלוקת, אם וכאשר תתעורר, תתברר בישראל, בבתי המשפט בעיר תל אביב-יפו בלבד.

4.3. מחירי ההזמנה להם זכאים המזמינים במסגרת התכנית, בגין ההזמנה באתר (בהתאם למפורט באתר בלבד), מהווים את ההנחה/הטבה הבלעדית והיחידה לה המזמינים יהיו זכאים, למעט ביחס למפורט בסעיף 6 לתקנון זה (להלן: "ההטבה"). יובהר כי ההטבה מותנית בכיבוד התשלום בכרטיס האשראי של המזמין שנעשה בו שימוש לצורך ההזמנה, על ידי חברות כרטיסי האשראי. 

4.4. למען הסר ספק, המזמין לא יהיה זכאי לכל שאר ההטבות ההנחות והמבצעים אותן מציעה ישרוטל, ללא יוצא מן הכלל (לרבות, אך לא רק, הנחות/הטבות בהזמנת הנופש ובמהלך השהייה במלון למעט ההנחה, הנחות/הטבות הכלולות בתקנוני ישרוטל השונים למעט תקנון זה, הנחות באתרי ישרוטל, הנחות לחברי מועדוני לקוחות של ישרוטל (למעט ביחס למפורט בסעיף 6 לתקנון זה), מבצעים מיוחדים, כפל מבצעים, מבצעי טיסה, מבצעי צד שלישי וכל מבצע, הטבה, הנחה אחרים מכל מין וסוג שהוא, בין אם של ישרוטל ובין אם של צדדים שלישיים) לא יחולו על המזמין אשר מבצע באתר את ההזמנה ולמען הסר ספק הינן מבוטלות עבור ההזמנות.

4.5. יודגש כי ככל שהוזמן/יוזמן נופש/מוצר/שירות באתר אחר למעט האתר, והכל בכהתאם להוראות תקנון זה, אותו מזמין לא יהיה זכאי לקבלת ההנחה. 

5. פרטי מבצע ההזמנה

5.1. בעת ביצוע ההזמנה באמצעות האתר, יידרש המזמין להזין במערכת פרטים אישיים (להלן: "פרטי ההזמנה"). בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי מנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי המזמין בהקלדת פרטי ההזמנה, לרבות טעות בבחירת חבילת הנופש, תאריך, מספר מיטות וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי המזמין דרך האתר. ישרוטל ניהול לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי ההזמנה לא יקלטו במערכת, ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמזמין לבצע את ההזמנות באמצעות האתר. למען הסר ספק, הקלדת פרטי הזמנה כוזבים הינה עבירה פלילית.

5.2. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר, למפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או ממנהליו ו/או מי מטעמם.

6. חברי מועדון לקוחות

6.1. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 4.4 לעיל, חברי מועדון "חוג השמש" של ישרוטל יהנו מכל הטבות המועדון, למעט כלל ההנחות/ההטבות/הזכויות הנוגעות לימי הולדת וימי נישואין וכן למעט הטבה בדבר קבלת טיפול ספא ללא עלות, בגין הזמנת אירוח של שני לילות לפחות לחברי מועדון "חוג השמש PLATINUM" (להלן: "הטבות המועדון"). הטבות המועדון אינן תקפות עבור הוריהם של חברי מועדון "חוג השמש". כמו כן, הטבות המועדון תינתנה בכפוף לתקנון מועדון "חוג השמש" של ישרוטל.
מובהר בזאת, כי חבר מועדון "חוג השמש" יוכל להזמין עד 2 חדרים בהנחת מועדון "חוג השמש", ובתנאי שהחדר השני בהזמנה הינו חדר ילדים (עד גיל 21).

6.2. למען הסר ספק, התכנית איננה מוצעת לחברי מועדון "קלאב רויאל" במסגרת ניצול נקודות הנופש שרכשו, אולם חברי מועדון "קלאב רויאל" יהיו זכאים לכלל ההטבות ו/או ההנחות להם זכאים חברי מועדון "חוג השמש" כאמור לעיל.

7. מדיניות ביטול הזמנות

7.1. ביטול הזמנה יתבצע בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו מכוחו, לאחר שהמזמין ביצע את ההזמנה באמצעות האתר, ולאחר שקיבל אישור מישרוטל על תנאי העסקה. בכל מקרה של ביטול ההזמנה מכל סיבה שהיא, יבוטלו כל ההטבות וההנחות להן זכאי המזמין כתוצאה מההזמנה שבוטלה.הדרכים הבאות: 

7.2. עדכון בדבר ביטול הזמנה, יהא בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן ובאחת הדרכים הבאות:

• בעל פה, קרי – בטלפון: 5585*, או בהודעה בעל פה במקום העסק.
• בדואר רשום למרכז ההזמנות של ישרוטל שכתובתו מלון ישרוטל רויאל גארדן, החוף הצפוני אילת 88000.
בדואר אלקטרוני בכתובת: CRO-CSRV12@isrotel.co.il
• בפקסימיליה למס': 08-6362030.
• באתר האינטרנט של ישרוטל.
בהודעת הביטול יפרט המזמין את שמו ומספר הזהות שלו, ואם הודעת הביטול נמסרת בעל פה יהיה עליו לכלול גם פרט מזהה נוסף.

7.3. ביטול הזמנות לאדם עם מוגבלות, אזרח ותיק, או עולה חדש:

במידה והמזמין הינו אדם עם מוגבלות כהגדרת מונח זה בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1988, אזרח ותיק (מי שמלאו לו 65 שנים) או עולה חדש (מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה), רשאי הוא לבטל את ההזמנה בהתקיים כל התנאים המנויים להלן:7.3.2. ביטול ההזמנה נעשה בתוך ארבעה חודשים מיום ביצוע העסקה או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית, ובלבד שנותרו יותר מ- 7 ימים שאינם ימי מנוחה עד למועד האירוח.

7.3.1. ביטול ההזמנה נעשה בתוך ארבעה חודשים מיום ביצוע העסקה או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק למזמין ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית, ובלבד שנותרו יותר מ- 7 ימים שאינם ימי מנוחה עד למועד האירוח.

7.3.2. נעשה ביטול על ידי המזמין הנמנה על אחת מהאוכלוסיות הנמנות בסעיף זה, יצרף המזמין להודעת הביטול אסמכתא (באמצאות אחד מהאמצעים הנזכרים לעיל) על היותו נמנה על אחת מהאוכלוסיות לעיל, בהתאם למפורט בחוק הגנת הצרכן.

7.3.3. בוצע ביטול בהתאם לתנאי הביטול הנזכרים בסעיף זה יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 100 (מאה) ₪ או בסך של 5% (חמישה אחוזים) משווי ההזמנה, לפי הנמוך מביניהם.

7.4. דמי ביטול:

 7.4.1. במקרה של ביטול שנעשה בתוך 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה (לפי המאוחר) ומועד הביטול אינו חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד האירוח, יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 100 (מאה) ₪ או בסך של 5% (חמישה אחוזים) משווי ההזמנה, לפי הנמוך מביניהם.

7.4.2. במקרה של ביטול שנעשה לאחר 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך פרטי ההזמנה (לפי המאוחר) ומועד הביטול אינו חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד האירוח, יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 50% (חמישים אחוזים) משווי ההזמנה. כמו כן, 50% (חמישים אחוזים) הנותרים משווי ההזמנה (להלן: "היתרה") לא יוחזרו למזמין, אלא ישמשו את המזמין כמקדמה לביצוע הזמנת שירותי אירוח עתידית באותו המלון שלגביו בוטלה ההזמנה הקודמת בלבד (להלן: "ההזמנה העתידית"). זאת ועוד יובהר, כי המזמין יהא רשאי לקבוע את מועד האירוח במסגרת ההזמנה העתידית, לכל המאוחר עד 24 חודשים ממועד האירוח שבוטל כאמור. למען הסר ספק, לא תינתן אפשרות להשתמש ביתרה לביצוע ההזמנה העתידית, ביחס להזמנות ו/או שירותים המוצעים במסגרת שיתוף פעולה בין רשת ישרוטל לבין צדדים שלישיים כלשהם.

7.5. מובהר בזאת, כי חיוב המזמין יתבצע על ידי החברה (או מי מטעמה) באמצעות כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו לחברה על ידי המזמין, והמזמין נותן בזאת את הסכמתו הבלתי חוזרת לביצוע חיוב כאמור לעיל, בכפוף להוראות תקנון זה.

7.6. ביטול הזמנה ללא דמי ביטול:

מובהר כי ניתן לבטל הזמנה לאירוח במלון, ללא תשלום דמי ביטול, עקב אי התאמה בין האירוח שהוזמן לפרטי ההזמנה שנמסרו להמזמין לאחר הזמנתו, ו/או עקב אי מתן האירוח במועד שהוזמן, ו/או בגין פגם ו/או הפרת הסכם, והכל כמפורט בסעיף 14ה(א) לחוק הגנת הצרכן.

8. שינוי הזמנה על ידי המזמין 

8.1. מועדי האירוח המוזמנים במסגרת ההזמנה וכן זהות המזמין אינם ניתנים לשינוי למעט תוספת של אנשים נוספים וכן הזמנת חבילת אירוח נוספת בתנאי התוכנית, על בסיס מקום פנוי במסגרת הקצאת החדרים לתכנית, או הזמנת ימים נוספים בודדים בתשלום מלא. למען הסר ספק, כל שינוי אחר ביחס להזמנה לא יתאפשר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרים חריגים יתאפשר שינוי ביחס להזמנה, וזאת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של ישרוטל.

8.2. בקשה לביצוע שינויים בהזמנה שהתבצעה באתר, כאמור בסעיף 8.1 לעיל, ניתן להגיש באמצעות פניה בהודעה בכתב בלבד (בדואר רשום, בפקס או בדואר אלקטרוני) שתשלח אל מרכז ההזמנות של ישרוטל שכתובתו מלון ישרוטל רויאל גארדן החוף הצפוני אילת 88000 או באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת: CRO-CSRV12@isrotel.co.il או באמצעות מס' פקס: 08-6362030 או באמצעות אישור בכתב של פרטי העסקה לאחר השינוי שישלח על ידי הנציג הטלפוני בהתאם לבקשת המזמין אשר פנה טלפונית למרכז ההזמנות של ישרוטל בטלפון: 5585*.

8.3. לא תתקבלנה טענות כלשהן בדבר שינויים כלשהם, אלא אם הן מגובות במסמך בכתב, חתום ומאושר בידי מרכז ההזמנות של ישרוטל.

8.4. המזמין יישא בעלויות כל שינוי מבוקש במרכיבי ההזמנה כפי שימסרו לו ממרכז ההזמנות של ישרוטל טרם ביצוע השינוי המבוקש.

8.5. המחירים המוצגים באתר במסגרת ביצוע ההזמנות (להלן: "מחירי ההזמנה") משתנים מעת לעת.

8.6. היה והשתנו מחירי ההזמנה כתוצאה מעליית מחירים, תחול עליית המחירים על כל ההזמנות שכבר בוצעו, אך טרם קיבלו אישור סופי ובכתב מנציגי מרכז ההזמנות של ישרוטל.

9. תנאים והגבלות

9.1. ישרוטל ניהול זכאית לבטל או לשנות את תנאי התכנית, תנאי קבלת ההזמנות, וכן את כל המחירים וכל היוצא בזה, המתפרסמים באתר בכל עת. בכל מקרה תכבד ישרוטל ניהול כל הזמנה אשר כבר בוצעה, למעט במקרים של תקלות טכניות ו/או טעויות סופר ובהתאם לאמור בתקנון זה.

9.2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל ישרוטל תהיה זכאית שלא לאשר ו/או לבטל באופן חד צדדי כל עסקה שנקלטה במערכת, גם אם נתקבלה בקשר אליה הודעת אישור אצל המזמין באופן אוטומטי, בהתקיים אחד או יותר מהתנאים הבאים:

א. במקרה בו תימצא טעות במחיר העסקה, לא יחייב הדבר את ישרוטל, שתהא רשאית לזכות את המזמין בסכום העסקה ו/או ליצור עמו קשר לשם ביצוע הזמנה תקינה.

ב. במקרה בו נפלה טעות בפרט בפרסום העסקה, בהגדרתה ובשל כל טעות אנוש אחרת.

ג. במקרה בו נפלה טעות בהזמנה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי של ישרוטל.

*על כל ביטול כאמור בסעיף קטן זה, לא יחולו דמי ביטול כקבוע בתקנון זה.

9.3. המחירים נקובים באתר הם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ, באילת המחירים אינם כוללים מע"מ. הזמנות של אורחים ישראליים יחויבו במס בהתאם לחוק הישראלי.

9.4. במקום בו נקובים המחירים בדולרים יחושב התשלום על פי השער היציג שנקבע לאותו יום על ידי בנק ישראל, ולצד זאת המחיר יופיע בסכום שווה ערך בשקלים חדשים, הכולל מע"מ.

9.5. במעמד החיוב יתכן וחברת האשראי תגבה דמי המרה בגין שימוש במטבע זר, לפיכך הסכום המוצג איננו סופי ועשוי להשתנות בהתאם.

9.6. במעמד החיוב יתכן וחברת האשראי תגבה דמי המרה בגין שימוש במטבע זר. לפיכך, הסכום המוצג איננו סופי ועשוי להשתנות בהתאם.

9.7. פירוט זמני ההגעה והעזיבה ביחס למלונות כמפורט להלן:

9.7.1. ישרוטל רויאל גארדן וישרוטל ריביירה - שעות הגעה ועזיבה: (א'-ו'): קבלת חדרים עד השעה: 16:00. פינוי חדרים עד השעה 11:00. ביום שבת וחגים: קבלת חדרים בשעה: 18:00. פינוי חדרים עד השעה: 14:00.

9.7.2. ישרוטל ים המלח וישרוטל גנים - שעות הגעה ועזיבה: (א'-ו'): קבלת חדרים עד השעה: 15:00. פינוי חדרים עד השעה 12:00. ביום שבת וחגים: הגעה למלון בשעה: 16:00 וקבלת חדרים בשעה 18:00. פינוי חדרים עד השעה: 15:00.

9.7.3. מלונות ים סוף, ספורט קלאב, לגונה, אגמים, המלך שלמה ופונדק רמון - שעות הגעה ועזיבה: (א'-ו'): קבלת חדרים עד השעה: 15:00. פינוי חדרים עד השעה 12:00. ביום שבת וחגים: קבלת חדרים בשעה 16:00. פינוי חדרים עד השעה: 14:00.

*כל עזיבה לאחר שעות אלה, בכל ימות השבוע, מחייבת אישור של הנהלת המלון בלבד ותחויב בתשלום.

9.8. בהתאם להוראות תקנון זה, ככל וההזמנה הינה הזמנה זוגית למלון ישרוטל ריביירה קלאב, תינתן דירונית סטודיו או דירונית חדר וחצי, ללא התחייבות מראש.

9.9. ישרוטל ניהול שומרת לעצמה באופן בלעדי את הזכות לשדרג את ההזמנה למלון ברמה גבוהה יותר.

9.10. תינוק יחשב מי שגילו עד שנתיים וילד ייחשב מי שגילו בין שנתיים לשתים עשרה שנים, בכל הקשור לשהות במלון.

9.11. ההזמנה הינה לישראלים בלבד - בעלי תעודת זהות ישראלית.

9.12. אין כפל מבצעים.

9.13. אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18, יתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 21 בלבד. ביצוע ההזמנות של באתר הינו למבוגרים מעל גיל 18, הכשירים משפטית בלבד.

9.14. מספר המקומות מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד.

9.15. ההזמנה באתר הינה אישית, והיא אינה ניתנת להעברה לאדם אחר. עם הגעת המזמין למלון ידרש המזמין להציג את תעודת זהות בפני פקיד הקבלה על מנת להנות מהמחיר המיוחד במסגרת התוכנית. לא ניתן לבצע יותר מהזמנה אחת לאדם/על אותו שם, וזאת בכפוף ביחס לאמור בסעיף 6 לתקנון זה.

9.16. המחירים באתר הינם בשקלים ומיועדים לישראלים בלבד.

9.17. אמיתות הנתונים - ביצוע ההזמנה כאמור מחייב הכנסת נתונים. אשר על כן, יש להקפיד על אמיתות הנתונים. ישרוטל ניהול אינה אחראית לטעות שתעשה על ידי המזמין בהקלדת פרטי ההזמנה, לרבות טעות בבחירת המלון, תאריך, מספר מיטות וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי המזמין דרך האתר.

9.18. הריני מעוניין/ת ומסכים/ה לקבל מישרוטל בכל אמצעי התקשורת והמדיה הודעות אלקטרוניות, הודעות מסר קצר, ניוזלטרים, דברי שיווק ופרסום בעלי אופי מסחרי/פרסומי ו/או כל דבר פרסומת כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושירותים), תשמ"ב – 1982, בקשר למוצרים ושירותים המסופקים על ידי ישרוטל ו/או מי מטעמה.

10. מידע ותמונות באתר

באתר יימצא מידע מטעם ישרוטל ניהול ומידע מטעם צדדים שלישיים. אין ישרוטל ניהול אחראית על תוכנו ומהותו של מידע ובכלל זה פרסומות המצויות באתר. כל התמונות המצויות באתר מיועדות להמחשה בלבד. מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב של המזמין ו/או מודפסות על ידי המזמין מצג המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים בתמונה לבין מראם במציאות.

11. קישורים

11.1. האתר מכיל קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים ברשת האינטרנט (להלן: "האתר המקושר").

11.2. ישרוטל ניהול מספקת קישורים אלה לנוחיות המשתמש באתר בלבד ואין היא נושאת באחריות למידע המופיע באתר המקושר או באתרים המקושרים לאתר המקושר, לתוקפם וחוקיותם. היה והמשתמש באתר החליט לגשת לאתרים אלו, המשתמש באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. על מנת לקשר או להציג את האתר isrotel.co.il באתרים אחרים יש לפנות לישרוטל ניהול לצורך קבלת אישור.

12. הגבלת אחריות

12.1. ישרוטל ניהול ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת, אשר באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המזמין ו/או כל משתמש אחר באתר בזמן שזה נכנס לאתר ו/או מבצע את ההזמנה באמצעות האתר ו/או משתמש באתר בדרך אחרת.

12.2. ישרוטל ניהול אינה אחראית לנזק שייגרם כתוצאה מכישלון או עיכוב בעת ניסיון להשתמש באתר, לרבות שימוש לצרכי ביצוע ההזמנה.

12.3. ישרוטל ניהול לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמש כל שהוא באתר, לרבות המזמין, או כל גורם אחר שאינו בשליטתה.

12.4. בכל שלב ישרוטל ניהול רשאית להפסיק או למנוע את ההתקשרות או הגישה של המזמין ו/או כל משתמש אחר באתר, לכל חלק שהוא באתר.

13. שינויים באתר

ישרוטל ניהול תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, תוכנו, מראהו, תנאי השימוש בו, היקפם וזמינותם של השירותים השונים המוצעים בו במסגרת ההזמנות, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו הכל ללא צורך להודיע על כך להמזמין ו/או לכל משתמש אחר באתר מראש.