מידע בדבר נגישות האתר

באתר זה בוצעו התאמות ושיפורים בהתאם להנחיות  הנגישות בתקן הישראלי 5568 - "קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט" לרמה AA.  

תקן ישראלי זה, זה למסמך הקווים המנחים של קונסורציום הרשת הכלל -
עולמית ) W3C , ) Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 , מהדורה 2.0 , מדצמבר 2008 , ) למעט השינויים והתוספות הלאומיים המצוינים בו( שאושר כתקן ישראלי בשינויים ובתוספות לאומיים.

מטרתנו הינה לשפר את אתר האינטרנט כך שיהיה זמין, נוח וידידותי לשימוש
עבור אנשים עם מוגבלויות על סוגיהם השונים המתקשים בהפעלת המחשב
והאינטרנט ובכך לאפשר לכולם לגלוש בנוחות ובמהירות וליהנות מהתכנים
ומהשירותים שפותחו במיוחד עבור הלקוחות והגולשים.

יצוין, כי למרות מאמצינו להנגיש את כלל הדפים באתר, ייתכן כי יתגלו חלקים
באתר ) דפים , פונקציות מסוימות וכיו"ב ( שאינם נגישים. מלאכת ההנגשה הינה
תהליך מתמשך ומתפתח, ואנו שואפים לשפר את נגישות האתר להנאת כל
לקוחותינו , כולל אנשים עם מוגבלויות

השימוש באתר

להלן חלק מהפעולות שבוצעו במסגרת הנגשת אתר האינטרנט

מתן חלופה טקסטואלית לכל רכיב שאינו טקסט

שימוש בקישורים טקסט ואליים ולא בקישורים גראפיים

כלל הפעולות באתר ניתנות לביצוע וניווט באמצעות המקלדת

הוספת קישורים מהירים המאפשרים לגולשים לדלג על הקראת התפריטים
ולעבור ישירות לתוכן העמוד

שימוש בניגודיות נכונה, בכדי לאפשר טקסט קריא ככל הניתן

הגדלת הכיתוב באתר

להגדלת הטקסט באתר: השתמש במקש + Ctrl

להקטנת הטקסט באתר: השתמש במקש - Ctrl

להחזרת הטקסט באתר לגודלו המקורי: השתמש במקש Ctrl 0

שינוי גודל תצוגת המסך

להגדלת המסך: לחץ על מקש F11

להקטנת המסך לגודלו המקורי: לחץ שוב על מקש F11

שימוש במקשי קיצור

באתר קיימים מקשי קיצור למעבר מהיר לעמודי התוכן הרלוונטיים. השימוש
במקשי הקיצור יתבצע בהתאם לשימוש בדפדפן שברשותך

המערכת אינה תומכת בשימוש בהתקן KEYBORD חיצוני.

שירות ותמיכה בנושאי נגישות

האתר הונגש בשיתוף פעולה עם חברת נגישות לעסקים בע"מ

 *האתר עדיין נמצא בתהליך הנגשה.

גולשים הנתקלים בבעיה מיוחדת באתר, או בקשיים בזמינות הגלישה, מוזמנים
לפנות עם הצעות ובקשות אל רכזת הנגישות: אביבית עדה,

בהתאם לפרטי ההתקשרות שלהלן:

טלפון משרד: 08-6303381

טלפון נייד: 050-3820173

פקס: 08-6303352

מייל: AvivitA@isrotel.co.il

ישרוטל משרד ראשי, המרד 29 תל אביב