תקנון הקניה באתר

 
הגדרות
1.    בתקנון זה יהיה לכל מונח שבסעיף זה הפירוש הניתן בצידו להלן והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת מתוכן העניין או מהקשר הדברים:
"ישרוטל"- חברת ישרוטל ניהול מלונות (1981) בע"מ, ח.פ. 510886245, מרחוב המרד 29, תל אביב 68125.
"התוכנית"- תכנית "CALL הקודם", תוכנית שיווק ישיר המציעה אירוח לתקופות מוגדרות, בתאריכים שיקבעו על ידי ישרוטל לפי שיקול דעתה הבלעדי, במחירים אטרקטיביים ללא זכות ביטול ו/או השבה של מחיר ההזמנה ("NON-REFUNDABLE") בכפוף להוראות תקנון זה ולהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981, כאשר במלון ישרוטל ריביירה קלאב האירוח הינו על בסיס חדר בלבד ("ROOM ONLY"), במלון ישרוטל ספורט קלאב ולגונה על בסיס "הכל כלול" ("ALL INCLUSIVE"), במלון ישרוטל ים סוף וגנים על בסיס חצי פנסיון, במלונות ישרוטל פונדק רמון, ישרוטל גנים, ישרוטל  אגמים  ,הנסיכה ומלך שלמה על בסיס לינה וארוחת בוקר.
2.    "ההזמנה"- הזמנה במלונות רשת ישרוטל המשתתפים בתוכנית.
"המזמין"- מבצע ההזמנה.
"טופס אישור הזמנה"- טופס אישור על ביצוע הזמנה במסגרת תוכנית "CALL הקודם".
"המלונות"- מלונות רשת ישרוטל המשתתפים בתוכנית אשר יקבעו מעת לעת לפי שיקול דעתה של ישרוטל.
"האירוח"- אירוח המזמין במלון במסגרת התוכנית.
ההזמנה הינה לישראלים בלבד - בעלי תעודת זהות ישראלית.
3.    תקנון זה יכנס לתוקפו החל מיום 8.12.02 ויעמוד בתוקפו כל עוד לא בוטל על ידי ישרוטל בהודעה שתפורסם ברבים.
4.    התוכנית מאפשרת למזמין להזמין מספר מועדים לאירוח במלון במחיר אטרקטיבי במיוחד. ההזמנה הינה "NON-REFUNDABLE" קרי מחיר ההזמנה לא יוחזר, בכפוף ובהתאם להוראת סעיף 13 לתקנון זה.
5.    התשלום בעד ביצוע ההזמנה יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד. כרטיס האשראי של המזמין יחויב בעת ביצוע ההזמנה במחיר מלא לפי תנאי התוכנית. חיוב כרטיס האשראי בעבור ההזמנה לא יבוטל בשום מקרה, גם אם בוטלה ההזמנה או שהמזמין לא ניצל חלק ממועדי האירוח שהזמין או את כולם, בכפוף ובהתאם להוראות סעיף 13 לתקנון זה.
6.    מועדי האירוח המוזמנים במסגרת ההזמנה וכן זהות המזמין אינם ניתנים לשינוי למעט תוספת של אנשים נוספים וכן הזמנת חבילת אירוח נוספת בתנאי התוכנית, על בסיס מקום פנוי במסגרת הקצאת החדרים לתכנית, או הזמנת ימים נוספים בודדים בתשלום מלא.
7.    ההזמנה הינה אישית והיא אינה ניתנת להעברה לאדם אחר. עם הגעת המזמין למלון ידרש המזמין להציג את תעודת זהות בפני פקיד הקבלה על מנת להנות מהמחיר המיוחד במסגרת התוכנית. לא ניתן לבצע יותר מהזמנה אחת לאדם/על אותו שם.
8.    החדר המוזמן באמצעות התוכנית במלון ריביירה קלאב ינוקה מידי יום אך לא תתבצע בו החלפה של מצעים ומגבות. הזמנה זוגית למלון ריביירה קלאב תקבל דירונית סטודיו או דירונית חדר וחצי, ללא התחייבות מראש.
9.    סוג החדר אשר יסופק למזמין, לרבות הכוון אליו הוא פונה, יקבע על ידי המלון לפי שיקול דעתו הבלעדי. בכל מקרה ישרוטל שומרת לעצמה את הזכות לשדרג את ההזמנה למלון ברמה גבוהה יותר.
10. חברי "חוג השמש" של ישרוטל יהנו מההנחה של "חוג השמש" אך לא יהנו מהתשורות והמתנות. ההנחה אינה תקפה להורי חבר המועדון. הנחת מועדון חוג השמש תינתן בכפוף לתקנון המועדון.
 
10.1 חבר מועדון חוג השמש יוכל להזמין עד 2 חדרים בהנחת מועדון בתנאי שהחדר השני הינו חדר ילדים (עד גיל 21).
11. התוכנית איננה מוצעת לחברי קלאב רויאל במסגרת ניצול נקודות הנופש שרכשו אך הם יהיו זכאים להטבות חוג השמש המקובלות.
12. ישרוטל תהיה רשאית לשנות, בכל עת, כל הוראה הכלולה בתקנון זה ובלבד שכל שינוי כזה יפורסם. ישרוטל שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת, כל תנאי מתנאי התוכנית לרבות מחירי האירוח. בכל מקרה תכבד ישרוטל כל הזמנה אשר כבר בוצעה, למעט במקרים של תקלות טכניות ו/או טעויות סופר.
13. תחילתו של כל שינוי כאמור, תהיה במועד שיקבע לכך על ידי ישרוטל בהודעה שתפורסם ברבים ובלבד שמועד זה לא יחול לפני פרסום השינוי כאמור בס"ק א'.
14. החזר כספי בגין ההזמנה שבוטלה יהא בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשע"ז - 2017 ובאחת הדרכים הבאות:
·         בעל פה, קרי – בטלפון: 5585*או בהודעה בעל פה במקום העסק.
·         בדואר רשום למרכז ההזמנות של ישרוטל שכתובתו מלון ישרוטל רויאל גארדן החוף הצפוני אילת 88000
·         בדואר אלקטרוני בכתובת CRO-CSRV12@isrotel.co.il
·         בפקסימיליה למס' 08-6362030
·         באתר האינטרנט של ישרוטל – אם ניתן לבצע את העסקה באינטרנט.
בהודעת הביטול יפרט הרוכש את שמו ומספר הזהות שלו, ואם הודעת הביטול נמסרת בעל פה יהיה עליו לכלול גם פרט מזהה נוסף.
 
הביטול יבוצע לא יאוחר מ-14 יום ממועד ביצוע ההזמנה, ובלבד שמועד האירוח שהוזמן הינו שבעה ימי עבודה ויותר ממועד ביצוע ההזמנה. ביטול או שינוי ההזמנה כאמור יהיה כרוך בתשלום דמי טיפול בסך 5% מערכה הכולל של ההזמנה ועד 100 ש"ח להזמנה הנמוך מביניהם. זאת בכפוף לסייגים הבאים:
15. דמי הביטול/שינוי ייגבו בהתאם למספר הביטולים שבוצעו. על ביטול/שינוי של כל הזמנה ע"י האורח ייגבו ממנו 100 ₪ בלבד, על כל חדר שהזמין. האמור לעיל נכון לגבי שתי העונות.
16. במידה ושינוי מועד ההזמנה יעשה לאחר 14 יום ממועד ביצוע ההזמנה, שינוי ההזמנה כאמור יהיה כרוך בתשלום דמי טיפול בסך 50% מערכה הכולל של ההזמנה ויבוצע באותו מלון. זאת בכפוף לסייגים הבאים:
16.1 חיוב האורח עקב ביטול יהיה בהתאם לאחוזים ולטווח הזמנים כאמור בטבלה ויחושבו עפ"י  ערך החדרים שבוטלו בלבד ולא מסך כל ההזמנה.
16.2 האמור לעיל נכון לגבי שתי העונות.
17. יתרת 50% הנותרים מערכה הכולל של ההזמנה לא יוחזרו למזמין אלא ישמשו את המזמין כמקדמה לביצוע הזמנה למועד חדש במסגרת התכנית ובלבד שהזמנה למועד חדש תהא למועד החל בתקופה של 3 חודשים לכל היותר ממועד האירוח ששונה. קביעת מועד האירוח חייבת להתבצע במעמד השינוי. למען הסר ספק מובהר, כי קביעת המועד החדש כתוצאה משינוי ההזמנה אינה בגדר "הזמנה" חדשה כהגדרת ס"ק 1 לעיל.
18. הזמנת חדרים ואירוח במלונות רשת ישרוטל למבוגר מעל גיל 18 בלבד. אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18 יתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 21 בלבד.
19. שהות הרוכש במלון תחל מיום ההזמנה בשעה 15:00 ועד השעה 12:00 ביום העזיבה. במלון ישרוטל ריביירה קלאב שעת הכניסה היא 16:00 ושעת העזיבה היא 11:00. כל עזיבה לאחר שעות אלה, בכל ימות השבוע, מחייבת אישור של הנהלת המלון בלבד ותחויב בתשלום.
20. ישרוטל שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את התוכנית, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. בכל מקרה תכבד ישרוטל כל הזמנה אשר כבר בוצעה במסגרת התוכנית, למעט במקרים של תקלות טכניות ו/או טעויות סופר.
 
·         אנו מבקשים להביא לידיעתכם כי בהתאם להסכמים ולהתחייבויות בין חברת ישרוטל בע"מ לבין הבעלים של מלון הנסיכה, חברת לקסן ישראל בע"מ, ישרוטל או מי מטעמה, לא ינהלו את מלון הנסיכה החל מ- 10.5.15 ולפיכך, אין ישרוטל יכולה לקחת על עצמה כל התחייבות או אחריות בקשר להזמנתכם.